Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Arbetssätt

De sju punkterna

De sju punkterna
i sin helhet

Gemenskap

Alkoholism

Anhöriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sju punkterna

Dessa utgör det grundläggande och
principiella rättesnöret för
Sällskapet Länkarna
s medlemmar

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare
än Din egen

Punkt 3
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet,
kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande

Punkt 7
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du
hjälpa andra