Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Behöver Du hjälp?

Arbetssätt

De sju Punkterna

Gemenskap

Alkoholism

Anhöriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vårt sätt att arbeta

Har den alkoholsjuke genom eget initiativ eller genom en kamrats hjälp sökt
kontakt med sällskapet, informeras denne om sjukdomen alkoholism och om
Sällskapet Länkarnas idéprogram "De 7 punkterna".

Härefter avgör den hjälpsökande själv, utan att ge några löften, om han eller
hon vill bli fri från sitt spritbegär och göra ett ärligt försök att lösa sitt
alkoholproblem genom medlemskap i Sällskapet Länkarna.

Genom samvaron med länkkamraterna får den nye medlemmen den hjälp och
det moraliska stöd, som han eller hon behöver.

Hur kan det nu vara möjligt att vi genom länkgemenskapen kan avhålla oss från
spriten? Jo, vi talar samma språk, vi kan tala ut med varandra, vi vinner varandras förtroende och vi tror på varandra genom att vi är ärliga.

Med förenade krafter hjälps vi åt, och håller alltid kärleken till medmänniskorna
för ögonen.

Detta är kärnan i hela vår gemenskap. Vi gläds åt våra gemensamma framgångar och hoppas att de, som ännu inte känner sig till freds, så småningom skall kunna inse att
de endast med uppriktig vilja till samförstånd och med en sann önskan att hjälpa sin
nästa, kan tillägna sig tron på länkidén utan vilken vi knappast kan leva ett
helnyktert och någorlunda harmoniskt liv.

Den inre övertygelsen måste få tid att mogna. Vi visar vår tacksamhet mot vårt
sällskap genom att hjälpa nya medlemmar
.


Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra